FAQ

Veel gestelde vragen

Wat niet onbelangrijk is, zijn de kosten. Wij maken graag per klus een offerte op maat.
Elk soort stucwerk is precisie werk en zeer afhankelijk van de maatgeving. Hierdoor is het wel begrijpelijk dat het moeilijk is om een exacte offerte af te geven via brief, fax, telefoon of email.
De prijs van het te leveren werk wordt mede bepaald door o.a. de te gebruiken materialen, de ondergrond, de benodigde laagdikte en eventuele benodigde voorbehandeling.

Bij voorbehandeling moet u denken aan:

  • Afplakken van vloeren
  • Het plaatsen van hoekbeschermers
  • Het aanbrengen van stucgaas bij scheuren in muren en plafonds
  • Voorlijmen
Zodoende wordt het dus moeilijk om een reële prijsopgave op afstand te geven, zonder de te behandelende oppervlakten van te voren te hebben bekeken.
Ik lever mijn werkzaamheden voor een goede prijs / kwaliteitsverhouding. 


Mocht u een afspraak willen maken of meer informatie ontvangen. Dan nodigen wij u van harte uit om 
contact met ons op te nemen, zodat we de diverse mogelijkheden kunnen bespreken.

 

Voor scheurvorming in plaatmaterialen (farmacel, gipsplaat e.d.) kan ik geen garanties verstrekken. Alle fabriek- en materiaalvoorschriften zullen door mij worden toegepast, maar ondanks dat kan er wel eens scheurvorming ontstaan ( mochten er toch problemen komen dan lossen we dat samen op een correcte wijze op).

Voor verkleuringen door schimmelvorming, roet, verf, stiftstrepen en verborgen spijkers of schroeven o.i.d. kan ik helaas geen garantie verstrekken.

Houtachtige ondergronden kunnen niet met stucwerk / sierpleister worden afgewerkt i.v.m werking van het hout en te weinig hechting.

Service en extra informatie

Tot 15 september 2009 gold het verlaagde tarief voor woningen ouder dan 15 jaar.
Dit is vanaf 15 september 2009, woningen ouder dan 2 jaar, geworden.

2 jaar en ouder

Voor de beoordeling of een woning minimaal 2 jaar oud is, is bepalend de begindatum van het bouwjaar volgens de gemeentelijke administratie op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Het bouwjaar van de woning is het jaar waarin de woning wordt opgeleverd, het begin van het bouwjaar is dan op 1 januari van het jaar van oplevering van de woning. Bij een pand dat niet vanaf het begin als woning in gebruik is geweest, bepaalt het tijdstip waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen of de woning minimaal 2 jaar oud is. Te denken valt aan een oud monumentaal pakhuis dat tot een appartementencomplex is omgebouwd. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die 2 jaar of ouder zijn.

Om het 6%-tarief te kunnen toepassen moet de schilder, stukadoor of behanger kunnen aantonen dat de woning minimaal 2 jaar oud is. Hij kan dit doen met bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever.

Wat is ‘een woning’?

Domme vraag? Niets hoor. Er valt namelijk meer onder dan u denkt. Het gaat om ‘onroerende zaken die zijn bestemd voor permanente particuliere bewoning’.Daaronder vallen ook bejaardenflats, studentenflats, kloosters (voorzover in gebruik voor permanente bewoning), tweede woning (waarvoor permanente bewoning is toegestaan). Ook in aanmerking komen (voorzover gelegen op hetzelfde perceel als de woning): garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken, en dergelijke.

Wat is ‘geen woning’?

‘Geen woning’ zijn, en dus niet in aanmerking voor het lage (6%) BTW-tarief komen: afzonderlijke garageboxen, vakantiewoningen, hotels, pensions, woonboten, woonwagens, asielzoekerscentra, ziekenhuizen en internaten.

‘Een beetje woning’

Voor panden die gemengd gebruikt worden (bijv. woon-winkelpanden), is goedgekeurd dat als de panden voor meer dan 50% voor particuliere bewoning worden gebruikt, deze geheel als woning worden aangemerkt.
Is het gebruik als woning minder dan 50%, dan mag het 6%-tarief worden toegepast op het woningdeel.

Wat is ‘stukadoorswerk’?

Onder de 6% vallen ook alle voorbehandelings- en voorbereidingswerkzaamheden en het eigenlijke stukadoorswerk. Niet dus: plaatsen van gipswanden, betegelen, vloeren leggen, isoleren. U mag het allemaal ruim zien, zolang het maar echt bij een stukadoor hoort.

De Stukadoor Arjen Nordkamp is aangesloten bij de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven kortweg NOA, en garandeert daarmee een hoge kwaliteit.

Op al onze werkzaamheden zijn dan ook de ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET AFBOUWBEDRIJF IN NEDERLAND van toepassing, wij hanteren hierbij 2 versies, de consumenten versie voor particulieren opdrachten en de zakelijke versie voor opdrachten bij bedrijven of woningbouwverenigingen.

Hiernaast kunt u de genoemde voorwaarden downloaden.

Share our website